تهران

تهران:

تهران پرجمعیت ترین شهر و پایتخت ایران است. از دید ناهمواری ‌های طبیعی، تهران به دو ناحیه دشتی و کوهپایه ‌ایِ البرز تقسیم می ‌شود و گستره کنونی آن از ارتفاع ۹۰۰ تا ۱۸۰۰ متری از سطح دریا امتداد یافته‌ است. تهران دارای اقلیم نیمه‌ خشک است. در بیشتر سال ‌ها، فصل زمستان نیمی از کل بارش ‌های سالانه تهران را تأمین می ‌کند و تابستان نیز کم ‌باران‌ ترین فصل در تهران است.