مکان ها

ادامه

شیراز

شهر شیراز مرکز استان فارس و پنجمین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران که در فاصله 925 کیلومتری تهران واقع شده است