حقوق مسافر

آنچه در سفر باید بدانیم :

الف : حقوق مسافرین

-  صدور بلیط توسط شرکت مسافربری و تسلیم آن به مسافرین با ذکر مشخصات طبق ضوابط و مقررات

-  اطلاع رسانی به مسافرین توسط شرکت مسافربری در زمان صدوربلیط از مسیر حرکت به نحو مقتضی

-  استرداد قیمت بلیط در صورت انصراف از سفر تحت شرایط مقرر (تا یک ساعت قبل از حرکت ۱۰% و بعد از آن ۵۰% از کل مبلغ بلیط کسر می گردد)

-  تمدید بلیط مسافری قبل از انجام سفر بدون پرداخت هرگونه وجه اضافی

-  صدور بلیط رایگان برای اطفال کمتر از ۵ سال بدون اختصاص صندلی

-  سوار و پیاده نمودن مسافرین در پایانه های مسافربری (در صورت درخواست و رضایت مسافر)

-  استفاده از مزایای بیمه ای در طول سفر

-  استرداد کل مبلغ بلیط در صورت تاخیر در جایگزین وسیله نقلیه ( حداکثر یک ساعت)

-  شرکت حمل و نقل مسافربری در زمان تعیین شده نسبت به جایگزینی وسیله نقلیه مناسب بدون دریافت هزینه اضافی در زمان تعیین شده اقدام خواهد نمود.

-  توقف وسایل نقلیه مسافربری در طول سفر جهت صرف غذا و انجام فرایض دینی در مکان و زمان مناسب

-  حمل توشه همراه مسافر به میزان ۲۰ کیلوگرم بصورت رایگان و بیش از آن با  پرداخت هزینه های مربوطه ۵/۲درصد نرخ پایه بلیط برای هر کیلوگرم بار اضافی

-  عدم دریافت هرگونه وجهی غیر از وجه بلیط مسافری از مسافرین

ب : خدمات عمومی داخل وسیله

-  رعایت اصول بهداشتی و نظافت وسیله نقلیه در طول سفر توسط شرکتهای مسافربری الزامی می باشد.

-  استفاده از دستگاههای خنک کننده و گرم کننده ( کولر و بخاری ) در فصول مربوطه

-  رفتار مناسب با  مسافرین در طول سفر توسط رانندگان و کمک رانندگان

-  عدم پخش نوار و فیلمهای غیرمجاز در طول سفر

-  پذیرایی از مسافرین با مواد خوردنی و آشامیدنی

-  الصاق برچسب توشه یا پلاک به توشه همراه مسافرین

مسافرین محترم ؛ بلیط قرارداد حمل فی مابین شرکت و مسافر است که بطور مستقیم توسط شرکت یا دفاتر فروش آن صادر میگردد و اعتبار آن برای سفر به مقصد و یا بازگشت مجدد به مبدأ می باشد. بنابراین به لحاظ برخورداری از حقوق خود در هنگام سفر نسبت به تهیه آن کوشا باشید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.