اعضاء هیئت مدیره

منصور ملا صالحی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مرتضی یوسفی رئیس هیئت مدیره
حمیدرضا علیخانی نایب رئیس هیئت مدیره
بهروز نیکزاد ؛ رضا مهدیزاده عضو هیئت مدیره

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.